El

Med våre verktøy blir det lettere å lykkes med arbeidet innen elbransjen. Når teknikerne dine befinner seg ute på jobb, kan de for eksempel enkelt fylle ut egenkontroll og risikovurdering.

El

Med våre verktøy blir det lettere å lykkes med arbeidet innen elbransjen. Når teknikerne dine befinner seg ute på jobb, kan de for eksempel enkelt fylle ut egenkontroll og risikovurdering.

Lettere å lykkes i elbransjen

Vårt arbeidsordresystem tilbyr en rekke forskjellige måter å underlette hverdagen på for deg som jobber og/eller driver virksomhet i elbransjen. Du kan for eksempel enkelt fylle inn egenkontroll og risikovurdering.

Når det gjelder protokoller, kan du redigere dem selv, men også opprette egne protokoller og sjekklister. De kan stilles inn slik at egenkontrollen må gjøres før jobben kan avsluttes.
Du eller kunden din kan signere sjekklister.
Mer informasjon om sjekklister finner du her.

Hvis du henter ut materiale fra en grossist, føres det over til arbeidsordren via EDI – og det som ikke brukes, sendes smidig til lageret slik at det kan brukes ved neste jobb. Du trenger bare å rapportere tid manuelt.

Elektroniske følgesedler med EDI

Enkelt å angi regler på individuelle sjekklister/protokoller, for eksempel at det er obligatorisk å fylle dem ut eller at signering må gjøres

Protokoller som «Mindre arbeider» og «Kontroll etter utførelse» medfølger

Avtal en gratis demonstrasjon