Kvalitet i varje projekt

Sköt hela ditt kvalitetsarbete på ett och samma ställe, tack vare levande kvalitetsdokument och företagsmanualer vid till exempel nyanställningar. Självklart kan du också lägga in dina egna dokument och rutiner.

Boka kostnadsfri demo

Kvalitetssystem

(Verktøyet er for øyeblikket bare tilgjengelig på svensk)

Verktyget låter dig skapa kvalitetsmanualer, företagsmanualer och andra dokument. På motsvarande sätt kan de både användas internt och för att säkra upp dina kundprojekt. Allt det som krävs för ett företag i din bransch, med andra ord.

Uppdateras automatiskt. Underlagen för dina kvalitetsdokument utgår från anställningsregister, utbildningsplaner och utrustningslistor.

Du kan även lägga in helt egna kvalitetsdokument. På så sätt samlar du allt på ett och samma ställe.

Hjälp att skapa ISO9001 och ISO14001 tack vare inbyggda mallar.

Hjälptexter – bland annat för ackreditering SWEDAC – och blanketter med uppgifter från övriga system, såsom utbildningsplaner och utrustningslistor.

Internkontroll och avvikelserapporter. För att få en bra internkontroll följs avvikelserna upp mot de uppsatta målen.

Boka en kostnadsfri demo