Checklistor anpassade för dig

Skapa enkelt branschanpassade checklistor, som kontrollrapporter, OVK, luftflödes- och brunnsprotokoll. Eller använd vårt smidiga verktyg för att upprätta egna checklistor kopplade till olika arbetsordrar.

Boka kostnadsfri demo

Protokoll og sjekklister

Verktøyet oppfyller dagens høye krav til dokumentasjon, fremfor alt får du hjelp til å holde orden på forskjellige typer av informasjon, som i SDFs program samles på ett og samme sted.
En sjekkliste eller en protokoll knyttes til en arbeidsordre, en arbeidsplass, et system eller en maskin, truck, skriver, sprinkler eller lignende.
Du legger til vurderingspunkter og felt for noteringer. Begge deler kan gjøres tvingende.

Knytt en sjekkliste til et tilbakevendende besøk for å sikre at arbeidet utføres i henhold til avtalen med kunden.
Dersom kunden vil signere, er det bare å aktivere den funksjonen for akkurat den sjekklisten.

Bransjetilpassede sjekklister finnes. Grunnlag for registerføring, årsrapport etter F-gassforordningen, OVK, luftmengdeprotokoll m.m.

Opprett dine egne sjekklister som fylles inn ute i felten via din arbeidsordre, for eksempel besøksprotokoll, igangkjøringsrapport, egenkontroller, risikoanalyse og avviksrapport.

Samle alle ikke-godkjente punkter fra samtlige sjekklister, på ordre, til en tiltaksliste. Skriv ned forslag til tiltak og eventuelt kostnadsforslag og send det via e-post direkte til kunden.

Angi regler per sjekkliste, for eksempel at sjekklister som ikke er ferdig utfylt ikke kan klarmerkes eller at en bestemt sjekkliste skal signeres

Avtal en gratis demonstrasjon