Integritetspolicy

Denna information beskriver hur Svensk Dataförvaltning AB (fortsättningsvis kallat SDF) behandlar personuppgifter. Vid frågor kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i slutet av dokumentet.
Till Personuppgifter räknas all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig.

Varför hanterar SDF dina personuppgifter?

SDF behöver hantera dina personuppgifter för att:

 • Kunna tillhandahålla och ta betalt för de programvaror och tjänster som kunder har köpt
 • Kontakta kunder med information om programvaruuppdateringar
 • Marknadsföra nya funktioner och tjänster
 • Administrera vårt kund- och leverantörsregister
 • Besvara frågor och hantera supportärenden och önskemål om funktioner
 • Kontakta leverantörer med förfrågningar

Vilken rättslig grund har SDF för hanteringen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras med stöd av ditt och vårt berättigade intresse och/eller med stöd i fullgörande av avtal. Vad gäller uppgifter som hanteras i SDF:s bokföring hanteras detta med stöd av rättslig skyldighet.

Hur samlar SDF in dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in när du eller ditt företag kontaktar SDF för offert, beställning, support, önskemål eller annat ärende. De personuppgifter som samlas in är de du själv, eller annan representant för ditt företag, uppger för oss, plus de som automatiskt kommer oss tillhanda från e-postprogram och telefonväxel.

Vilka personuppgifter hanteras av SDF?

De personuppgifter som hanteras av SDF är namn och kontaktuppgifter, historik över supportärenden och förfrågningar, offerter, betalningar.

Hur länge sparar SDF dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund eller leverantör med aktivt avtal hos oss, eller så länge som behövs för att uppfylla syftet med hanteringen, eller så länge som lagen kräver när de är kopplade till t.ex. vår bokföring. I andra fall än ovan sparas dina uppgifter om dig och vår kommunikation i mån av nödvändighet.

Vem kan SDF lämna ut dina personuppgifter till?

SDF kan komma att lämna ut dina personuppgifter till:

 • Våra leverantörer av tjänster för ekonomi, telefoni, ärende- och supporthantering
 • Ditt företags leverantörer av till exempel serveradministration och IT-hosting
 • Mottagare som med stöd av lagkrav och myndighetsbeslut har rätten att begära in dem

SDF säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.

Hur skyddar SDF dina personuppgifter?

SDF använder en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra och begränsa risken för åtkomst från obehöriga.
Vilka rättigheter har du vad gäller SDF:s hantering av personuppgifter?

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att besked om huruvida SDF behandlar dina personuppgifter och i så fall få ett utdrag över de uppgifter som behandlas
 • Rätt till rättelse. I händelse av att de personuppgifter SDF behandlar skulle innehålla felaktigheter har du rätt få dessa korrigerade
 • Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att få personuppgifter raderade/anonymiserade om inte de är nödvändiga för SDF:s efterlevnad av lagkrav gällande till exempel bokföring
 • Rätt att invända. Du har rätt göra invändningar mot SDF:s behandling av dina personuppgifter. Exempelvis vid behandling i marknadsföringssyfte. SDF ska i så fall upphöra att behandla dina uppgifter såvida det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Rätt till portabilitet. Du har rätt att begära att personuppgifter flyttas från SDF till annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller de uppgifter du själv tillhandahållit

För att utöva rättigheterna ovan eller om du anser att SDF på något sätt brister i vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss

Din möjlighet att lämna klagomål

Du har när som helst rätt att lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Då SDF:s behandling av personuppgifter kan komma att ändras med tiden kan denna policy uppdateras för att spegla dessa ändringar. Om vi gör väsentliga ändringar som kräver ditt samtycke kommer du att bli kontaktad.

Senaste ändringsdatum för denna policy är 2018-05-09.

Kontaktuppgifter

Svensk Dataförvaltning AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker inom ramarna för denna policy. Kontakta personuppgiftsansvarig via:

Svensk Dataförvaltning AB
Västra Hamngatan 18
411 17 Göteborg
eller
Info@sdfab.no

Tillbaka till startsidan